SiteGuard

Overvåkningsløsning tilpasset byggebransjen

SiteGuard erstatter tradisjonelt vakthold og avverger innbrudd, tyveri og hærverk i 95 til 97% av tilfellene. Med intelligente kameraer og avanserte sensorer er vi virtuelt tilstede på byggeplassen døgnet rundt og passer på verdiene dine.

SLIK VIRKER DET

SiteGuard intelligente kameraer installeres på byggeplassen og kobles trådløst til vaktsentralen.
Bil som nærmer seg i mørket
Når systemet er aktivert og alarmsoner definert vil vaktsentralen varsles umiddelbart om noen trenger inn i et sikret område.
Det tar under ett sekund fra et avvik blir oppdaget til vaktsentralen har direktebilder fra stedet og kan iverksette tiltak for å hindre at situasjonen utvikler seg.

SiteGUARD

Avansert teknologi

SiteGuard kan tilpasses nesten enhver utfordring og programmeres til å detektere og alarmere ulike typer avvik. Viktige funksjoner er tale, kraftig optisk zoom og gjenkjenning av mennesker og kjøretøy som befinner seg i et definert sikret område. Installasjonen er trådløst tilkoblet vaktsentralen og all kommunikasjon er kryptert.

Bemannet vaktsentral

Når en alarm utløses vil vaktoperatøren iverksette nødvendige tiltak. Muligheten for å se og snakke direkte til de som har utløst alarmen har vist seg å være svært effektivt. Ved innbrudd oppfordrer vi tyvene til å forlate området og informerer om at nærbilder av ansikt og bilskilt er sikret. De aller fleste tar oppfordringen og reiser fra stedet.

Raskt å komme i gang

Det er både enkelt og raskt å komme i gang med SiteGuard. Alt du trenger å gjøre er å koble til strøm og kameraene vil automatisk knyttes mot vaktsentralens
kommunikasjonssystem. Du slipper egne dataskap, opptaks-enheter og drift av systemet. Alt dette sørger vi for. Vi hjelper deg også med å tilpasse og skalere løsningen til dine behov.

Grønt vakthold

Vaktsentralen er virtuelt tilstede på byggeplassen døgnet rundt og vektere trenger derfor ikke lenger å kjøre til de ulike lokasjonene. Dette gjør SiteGuard til det mest miljøvennlige alternativet innen områdesikring.

Fleksibelt system

SiteGuard kan integreres mot løsninger for deteksjon av brann og ved alarm vil vaktsentralen verifisere, varsle nødetatene, og iverksette slokking via fjernstyrte systemer på et tidlig stadium. SiteGuard kan også integreses mot sensorer fra El-Watch for å forbedre og forenkle logistikk, produksjonsflyt og sikkerhet.
«Når våre kunder velger å investere i framtidsrettet utstyr fra Onsite oppnår de redusert pris på forsikringene samt redusert egenrisiko i form av at egenandel bortfaller ved et skadetilfelle som blir avverget eller sterkt begrenset. Mange av våre kunder har valgt SiteGuard både som brann- og innbruddsovervåkning. Det er kunder som har opplevd å få stoppet branntilløp før det har fått anledning til å utvikle seg samt innbruddsforsøk som er avverget og ført til politiaksjoner hvor uvedkommende har blitt «tatt på fersken» og arrestert.

Onsite har vårt sterkeste fokus innen skadeforebyggende arbeid hvor samhandling mellom kunde, Onsite og oss er en forutsetning for å lykkes.»

Morten Dahlsbakken, Ass. direktør, LY Forsikring ASA

LES HVA BRUKERNE SIER

«Vi har drevet mottak for vrakbiler siden vrakpant ble innført i Norge i 1977. Siden starten har vi hatt utfordringer med innbrudd og i samråd med forsikringsselskapet vårt valgte vi å gå for SiteGuard. Nå trenger vi ikke lenger bekymre oss for innbrudd og brann siden vaktsentralen til Onsite overvåker området 24/7. Vi har kun hatt ett innbrudd etter at systemet ble montert. Dette ble umiddelbart fanget opp av vaktsentralen som tilkalte politi og tyvene ble pågrepet før de rakk å gjøre skade. Vi har anbefalt SiteGuard til andre bedrifter og gjør det gjerne igjen. Med andre ord - vi er veldig fornøyde.»

Ruben Heen Thorsen Salg- og transportsjef, Mørlandsmoen Bilopphogging AS
«Veidekke har gjentatte ganger opplevde innbrudd og hærverk på byggeplasser. For en tid tilbake bestemte vi oss for å gjøre noe noe med dette og valget falt på SiteGuard fra Onsite Security. Nå skryter de ansatte på byggeplassen av at de alltid har det verktøyet de trenger når de kommer på jobb, da innbrudd og tyveri blir avverget. Dette er en flott løsning for overvåkning av byggeplasser som er kommet for å bli og anbefales på det sterkeste.»

Bjørn Olav Berntsen, Formann i Veidekke ASA